grafinya Anna Petrovna Sheremeteva1

F, #438751, b. 18 December 1744, d. 17 May 1768
Last Edited=2 Jan 2019
     grafinya Anna Petrovna Sheremeteva was born on 18 December 1744.1 She was the daughter of graf Petr Borisovich Sheremetev and knyazhna Varvara Aleksyeevna Cherkasskaya.1 She died on 17 May 1768 at age 23.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 12. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

grafinya Varvara Petrovna Sheremeteva1

F, #438752, b. 2 January 1759, d. 27 May 1824
Last Edited=2 Jan 2019
Varvara Sheremetev 2
     grafinya Varvara Petrovna Sheremeteva was born on 2 January 1759.1 She was the daughter of graf Petr Borisovich Sheremetev and knyazhna Varvara Aleksyeevna Cherkasskaya.1 She married graf Aleksyei Kirillovich Razumovskii, son of graf Kirill Razumovski and Yekaterina Ivanovna Naryshkina.1 She died on 27 May 1824 at age 65.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 12. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S130] Wikipedia, online http;//www.wikipedia.org. Hereinafter cited as Wikipedia.

graf Aleksyei Kirillovich Razumovskii1

M, #438753, b. 2 September 1748, d. 5 April 1822
Last Edited=2 Jan 2019
Aleksyei Razumovskii 2
     graf Aleksyei Kirillovich Razumovskii was born on 2 September 1748.1 He was the son of graf Kirill Razumovski and Yekaterina Ivanovna Naryshkina.2 He married grafinya Varvara Petrovna Sheremeteva, daughter of graf Petr Borisovich Sheremetev and knyazhna Varvara Aleksyeevna Cherkasskaya.1 He died on 5 April 1822 at age 73.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 12. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S130] Wikipedia, online http;//www.wikipedia.org. Hereinafter cited as Wikipedia.

grafinya Marya Petrovna Sheremeteva1

F, #438754, b. 26 October 1747, d. 1748
Last Edited=2 Jan 2019
     grafinya Marya Petrovna Sheremeteva was born on 26 October 1747.1 She was the daughter of graf Petr Borisovich Sheremetev and knyazhna Varvara Aleksyeevna Cherkasskaya.1 She died in 1748.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 12. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Anton Vasilevich Sheremetev1

M, #438755
Last Edited=21 Jun 2010
     Anton Vasilevich Sheremetev is the son of Vasilii Vasilevich Sheremetev.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 12. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.


Petr Vasilevich Sheremetev1

M, #438756, d. 1752
Last Edited=21 Jun 2010
     Petr Vasilevich Sheremetev was the son of Vasilii Vasilevich Sheremetev.1 He married Tatyana Lavrentevna Petrovo-Solovovo.1 He died in 1752.1

Child of Petr Vasilevich Sheremetev

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 12. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 14.

Tatyana Lavrentevna Petrovo-Solovovo1

F, #438757
Last Edited=21 Jun 2010
     Tatyana Lavrentevna Petrovo-Solovovo married Petr Vasilevich Sheremetev, son of Vasilii Vasilevich Sheremetev.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 12. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Vasilii Sergyeevich Sheremetev1

M, #438758, b. 20 February 1752, d. 8 February 1831
Last Edited=23 Jun 2010
     Vasilii Sergyeevich Sheremetev was born on 20 February 1752.1 He was the son of Sergii Vasilevich Sheremetev.1 He married Tatyana Ivanovna Marchenko.1 He died on 8 February 1831 at age 78.1

Children of Vasilii Sergyeevich Sheremetev

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 13. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 15.
 3. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 14.

Tatyana Ivanovna Marchenko1

F, #438759, b. 20 September 1770, d. 16 September 1830
Last Edited=21 Jun 2010
     Tatyana Ivanovna Marchenko was born on 20 September 1770.1 She married Vasilii Sergyeevich Sheremetev, son of Sergii Vasilevich Sheremetev.1 She died on 16 September 1830 at age 59.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 13. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Praskovya Sergyeevna Sheremetev1

F, #438760, b. 1758, d. 18 August 1782
Last Edited=21 Jun 2010
     Praskovya Sergyeevna Sheremetev was born in 1758.1 She was the daughter of Sergii Vasilevich Sheremetev.1 She married Fedor Pavlovich Balk-Polevoi.1 She died on 18 August 1782.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 13. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.