Tatyana Afanasevna Matyushkin1

F, #438671, b. 18 June 1649, d. 11 July 1716
Last Edited=20 Jun 2010
     Tatyana Afanasevna Matyushkin was born on 18 June 1649.1 She married Petr Vasilevich Sheremetev, son of Vasilii Ivanovich Sheremetev.1 She died on 11 July 1716 at age 67.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 7. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Anastasiya Nikitishna Sheremetev1

F, #438672, d. April 1704
Last Edited=20 Jun 2010
     Anastasiya Nikitishna Sheremetev was the daughter of Nikita Ivanovich Sheremetev.1 She married knyaz Fedor Aleksyeevich Golitsyn.1 She died in April 1704.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 7. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

knyaz Fedor Aleksyeevich Golitsyn1

M, #438673, b. 1668, d. 22 December 1736
Last Edited=20 Jun 2010
     knyaz Fedor Aleksyeevich Golitsyn was born in 1668.1 He married Anastasiya Nikitishna Sheremetev, daughter of Nikita Ivanovich Sheremetev.1 He died on 22 December 1736.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 7. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Marfa Nikitishna Sheremetev1

F, #438674, d. 1677
Last Edited=20 Jun 2010
     Marfa Nikitishna Sheremetev was the daughter of Nikita Ivanovich Sheremetev.1 She died in 1677.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 7. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev1

M, #438675, b. 25 April 1652, d. 10 February 1719
Last Edited=12 Oct 2019
Boris Sheremetyev
by I. Argunov, 1768 2
     Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev was born on 25 April 1652.1 He was the son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 He married, firstly, Yevdokiya Aleksyeevna Chirikov.1 He married, secondly, Anna Petrovna Saltykova.3 He died on 10 February 1719 at age 66.1

Children of Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev

Child of Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev and Anna Petrovna Saltykova

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 7. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S130] Wikipedia, online http;//www.wikipedia.org. Hereinafter cited as Wikipedia.
 3. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 8.
 4. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 9.
 5. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 10.


Yevdokiya Aleksyeevna Chirikov1

F, #438676, d. 20 June 1703
Last Edited=2 Jan 2019
     Yevdokiya Aleksyeevna Chirikov married Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev, son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 She died on 20 June 1703.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 7. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Anna Petrovna Saltykova1

F, #438677, b. 9 September 1670, d. 22 July 1728
Last Edited=1 Jan 2021
Anna Petrovna Sheremetyeva 2
     Anna Petrovna Saltykova was born on 9 September 1670.1 She married Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev, son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 She married Lev Kirillovitch Naryshkin, son of Kirill Poleukhtevitch Narischkine.2 She died on 22 July 1728 at age 57.1

Child of Anna Petrovna Saltykova and Field Marshal graf Boris Petrovich Sheremetev

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 8. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S130] Wikipedia, online http;//www.wikipedia.org. Hereinafter cited as Wikipedia.
 3. [S5792] Robin Dening, "re: Rochfort Family," e-mail message to Darryl Roger LUNDY (101053), 2 January 2012. Hereinafter cited as "re: Rochfort Family."

Fedor Petrovich Sheremetev1

M, #438678
Last Edited=20 Jun 2010
     Fedor Petrovich Sheremetev is the son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 He married Praskovya Ivanovna Samoilovich at FirstG.1 He married Anastasiya Petrovna Pleshchyeev.1

Child of Fedor Petrovich Sheremetev

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 8. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.
 2. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh, page 10.

Praskovya Ivanovna Samoilovich1

F, #438679, d. 20 March 1685
Last Edited=20 Jun 2010
     Praskovya Ivanovna Samoilovich married Fedor Petrovich Sheremetev, son of Petr Vasilevich Sheremetev, at FirstG.1 She died on 20 March 1685.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 8. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.

Anastasiya Petrovna Pleshchyeev1

F, #438680, d. 31 January 1715
Last Edited=20 Jun 2010
     Anastasiya Petrovna Pleshchyeev married Fedor Petrovich Sheremetev, son of Petr Vasilevich Sheremetev.1 She died on 31 January 1715.1

Citations

 1. [S4689] Aleksandr Barsukov, Rodoslovie Sheremetevyh (Saint Petersburg, Russia: n.n., 1899), page 8. Hereinafter cited as Rodoslovie Sheremetevyh.